Πατήστε πάνω σε οποιαδήποτε σελίδα για να τη δείτε καθαρά

(ή επιλέξτε την σελίδα που επιθυμείτε από την αριστερή στήλη)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

φύλλο 4 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος
απάντηση για τα σημεία τομής Cf και Cf^-1 του Δρ. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλου Σχολ. Συμβούλου ΠΕ03


Απάντηση κ.Πετράκη στην ΕΜΕ


Ανταπάντηση κ.Πετράκη για τα σημεία τομής μιας συνάρτησης και της αντίστροφής της